PEOPLE
Research Students

Doctoral students

Serial number

Name

Gender

Grade

1

Fei Yu

male

2017

2

Jingying Mao

female

2017

3

Tingting Hu

female

2017

4

Gengchen Wu

male

2017

5

Shaobin Zhang

female

2017

6

Xianzhong Duan

male

2017

7

Teng Li

male

2017

8

Chunqian He

female

2016

9

Daocheng Gong

male

2015

10

Jiachen Cao

female

2018

11

Yan Guo

female

2018

12

Yanan Hu

female

2018

13

Qinqin Li

female

2018

14

Shuang Han

female

2018

15

Suxia Yang

female

2018

16

Shenyang Zhang

male

2018

17

HORCHLER EVA JOHANNA

female

2018


  Master students

Serial number

Name

Gender

Grade

1

Fan Jiang

  

female

2018

2

Qianqian Xie

female

2018

3

Minping Liao

female

2018

4

Yong Zhu

female

2018

5

Jianing Liu

male

2018

6

Huisi Mo

female

2018

7

Xin Tan

female

2018

8

Lili Wu

female

2018

9

Qiao Xu

female

2018

10

Yuwen Peng

female

2018

11

Min Tang

female

2018

12

Ning Yang

male

2018

13

Sixing Wang

male

2018

14

Yanxing Wu

male

2018

15

Fenghua Yan

female

2018

16

Beijia Feng

female

2018

17

Chuanzeng Zheng

male

2018

18

Yaqiu Chen

female

2018

19

Ru Cui

female

2018

20

Xuejuan Jiang

female

2018

21

Nan Lu

male

2018

22

Yuqi Liu

female

2018

23

Shishi Yang

male

2018

24

Qicong Song

male

2018

25

Mingshuang Tang

female

2018

26

Bixia Li

female

2018

27

Zhijun Zhao

male

2018

28

Xurong Wang

female

2018

29

Haoming Luo

male

2018

30

Xinyu Tan

male

2018

31

Tiange Li

female

2018

32

Yanru Bai

female

2018

33

Sen Wu

  

male

2018

34

Xiaojun Huang

male

2018

35

Xin Li

male

2018

36

Jiajia Mo

female

2018

37

Yang Xiao

male

2018

38

Bowen Shi

male

2018

39

Jiali Zhong

female

2018

40

Zechao Hu

male

2017

41

Yanyan Zhang

female

2017

42

Xiang Zhong

female

2017

43

Shaowen Zhu

male

2017

44

Qian Yao

female

2017

45

Hewen Huang

female

2017

46

Yi Lin

female

2017

47

Wenlin Dong

female

2017

48

Mingrui Ma

male

2017

49

Qingwei Luo

male

2017

50

Renchao Chen

male

2017

51

Junliang Wu

male

2017

52

Yingnan Huang

female

2017

53

Kaiyang Yu

male

2017

54

Caihong Wu

female

2017

55

Yujin Wang

female

2017

56

Qian Xu

female

2017

57

Hao Ding

male

2017

58

Ziyuan Hu

male

2017

59

Yanzi Li

female

2017

60

Xihao Pan

female

2017

61

Yaozhou Ding

male

2016

62

Yanlei Li

male

2016

63

Rui Zhang

female

2016

64

Xinlu Wang

female

2016

65

Shaojun Lv

female

2016

66

Youjing Lin

female

2016

67

Ruiwen Wang

male

2016